DISCLAIMER på dansk

Op het gebruik van de website van på dansk (www.padansk.nl) zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

på dansk streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat på dansk niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie die op de website vermeld staat, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
på dansk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van het gebruik van de website van på dansk of het gebruik van de informatie die op deze website wordt verstrekt en evenmin voor het niet goed functioneren van deze website, tenzij er aan onze zijde sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen på dansk en de gebruiker van de website ontstaan.
på dansk behoudt zich het recht voor om, zonder enige kennisgeving en met onmiddellijke ingang, wijzigingen door te voeren op de website.

E-mail

på dansk garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd.
Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd vanwege de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met på dansk te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks

De website van på dansk bevat hyperlinks die leiden naar websites van derden. Door het activeren van deze links verlaat men de website van på dansk en komt men op websites van derden.
på dansk heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. på dansk aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van på dansk zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat på dansk daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deze disclaimer kan worden gewijzigd en is te allen tijde te vinden op deze website.

 

© 2018 - 2023 på dansk | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel